nieuws

Bouwradius streeft naar verbetering beroepsonderwijs

bouwbreed

amersfoort ­ De samenwerking tussen de landelijke opleidingsorganen Bouwradius, SBW (infrastructuur), Savantis (afbouw­ en afwerksector) en de stichting Hout en Meubel is geïntensiveerd. Dat zei J. Hannink werkgeversvoorzitter van Bouwradius in zijn jaarrede.

“De bundeling van krachten moet de kwaliteit van het beroepsonderwijs verder te verbeteren”, aldus Hannink gisteren tijdens de jaardag van Bouwradius. “Het gaat om samenwerking op de terreinen kwalificatiestructuur, beroepspraktijkvorming, examinering en leermiddelen.”

Bouwradius streeft bovendien naar een nog intensievere samenwerking met SBW, opleider voor de infrastructuuur. “Een logische stap, daar waar de b&u­ en de gww­sector onder dezelfde cao en dezelfde opleidingsfondsen vallen.”

In het recente verleden hebben Bouwradius en SBW gezamenlijk Centra voor Werk en Inkomen benaderd, de voormalige arbeidsbureaus. Veel van die kantoren hebben inmiddels een sectorspecialist voor de bouw aangetrokken. Ook hebben Bouwradius en SBW samen promotiemateriaal ontwikkeld gericht op werkzoekenden.

Volgens Hannink moet de sector van huidige economische malaise gebruik maken om jongeren te interesseren voor een baan in de bouw. Door de afnemende werkgelegenheid vinden schoolverlaters minder makkelijk werk en daarop moet de sector inspelen.

“Belangrijkste zorg voor de komende jaren is het behoud van jeugdig vakmanschap”, waarschuwde hij. Tussen dat streven en de praktijk zit een groot spanningsveld.

Terwijl de Bouwradiusvoorzitter, daarbij gesteund door FNV Bouw, pleit voor het aantrekken van meer jongeren, zijn het afgelopen jaar juist 15 procent minder schoolverlaters aan een baan in de bouw begonnen. Ook de interesse voor de middenkaderopleidingen loopt achteruit. Evenals het aantal bouwvakkers dat een cursus volgt. Dat is 10 procent achtergebleven op de begroting van Bouwradius.

“Maar als je het afzet tegen de totale cursusmarkt mogen we toch niet ontevreden zijn. Immers, de Nederlandse markt van contractonderwijs en cursussen is met ongeveer 25 procent ingekrompen.”

Tijdens de jaardag werden diverse onderscheidingen uitgereikt. De prijs voor het beste leerbedrijf ging naar Kanters Bouwbedrijf. Binnen de onderneming wordt personeel van alle niveaus gestimuleerd om opleidingen en cursussen te volgen.

“Regelmatig vindt er overleg plaats met alle verantwoordelijken, zodat er daadwerkelijk sprake is van opleiding en scholing geïntegreerd in het bedrijfsbeleid”, aldus een toelichting van Bouwradius.

Kanters Bouwbedrijf wordt voorgedragen voor de landelijke verkiezing van het Beste Leerbedrijf in 2004. Aan die selectie doen ook ondernemers van buiten de bouwnijverheid mee.

OSDO Bouwbedrijf uit Dongen werd onderscheiden met de Promotieprijs Leerlingbouwplaatsen. In het 25­jarig bestaan van de onderneming werden 100 leerlingbouwplaatsen gerealiseerd. Er zijn 22 leermeesters in dienst. “Dankzij zoveel leermeesters is de begeleiding bijna een op een”, rekende G. Verburg, vice­voorzitter van de Tweede Kamer, die de prijs uitreikte. “En bijna elk project is een leerlingbouwplaats.”

C. Rebergen, leerlingcoördinator bij Aanneming Maatschappij J.P. van Eesteren ontving de J.J. van der Wal­penning vanwege zijn jarenlange inzet voor het opleiden van timmerlieden en metselaars.

Reageer op dit artikel