nieuws

Bouwlust in landbouw daalt fors

bouwbreed

Ondanks het verslechterde tij werden vorig jaar in Nederland 2263 bouwvergunningen verstrekt voor stallen en bewaarplaatsen. Aan de plannen zijn investeringen gekoppeld ter hoogte van 412 miljoen euro. Melkveehouders trokken voor hun nieuwe rundveestallen gemiddeld 165.000 euro uit. Ondanks de dalende melkprijzen verrezen her en der in het land 95 nieuwe stallen voor het rundvee. […]

Ondanks het verslechterde tij werden vorig jaar in Nederland 2263 bouwvergunningen verstrekt voor stallen en bewaarplaatsen. Aan de plannen zijn investeringen gekoppeld ter hoogte van 412 miljoen euro. Melkveehouders trokken voor hun nieuwe rundveestallen gemiddeld 165.000 euro uit. Ondanks de dalende melkprijzen verrezen her en der in het land 95 nieuwe stallen voor het rundvee.

De varkenshouderij breidde vorig jaar uit met 237 stallen. Gemiddeld werd in de huisvesting voor de knorrepotten 270.000 euro geïnvesteerd. De glastuinders staken 125 miljoen euro in de komst van 344 nieuwe kassen.

De Nederlandse veehouderij likt momenteel haar wonden. Varkenspest, koegekte plus de mond­ klauwzeer legden in korte tijd belangrijke delen van de sector plat. Nog maar net is het land weer vrij van vogelpest. De getroffen regio�s schudden nog na en maken voorzichtig de balans op. Bij tal van gezonde bedrijven haalden de ziekten een lelijke streep door hun uitbreidingsplannen.

Modernisering

De agrarische sector investeert sinds 1989 met pieken en dalen jaarlijks ongeveer een half miljard euro in bouwactiviteiten. Althans gemeten in projecten groter dan 45.000 euro. In werkelijkheid steekt de branche in haar jacht naar modernisering nog aanzienlijk meer geld in nieuwbouw en renovatie.

De schommelingen in de bouwinvesteringen blijken groot. Door de aangescherpte milieuwetgeving verdween de afgelopen twintig jaar veel geld in de bouw van mestkelders. Vorig jaar werden nog slechts vijf vergunningen verstrekt voor extra mestopslag.

De investeringen van de agrarische sector in de bouw daalden in de jaren 1994 en 1995 tot onder de 400 miljoen euro. De negentiger jaren waren ingezet op het niveau van 600 miljoen euro. Na de door de varkenspest veroorzaakte dip stegen de uitgaven vlot tot boven de 600 miljoen euro. Als topper geldt 1999 met investeringen ter waarde van 713 miljoen euro.

Al sinds de jaren vijftig neemt het aantal bedrijven in de land­ en tuinbouw met jaarlijks 3 tot 4 procent af. Feitelijk is sprake van schaalvergroting en neemt de groep sterke kapitaalintensieve agrarische bedrijven voortdurend toe. Het aantal hoofdberoepsbedrijven daalde tussen 1985 en 2002 van 136.000 tot 89.580.

Het Landbouw­Economisch Instituut verwacht dit jaar in de inkomsten van de agrarische sector geen veranderingen. Een toename van de bouwactiviteiten is daarom in de agrarische sector niet te verwachten.

Reageer op dit artikel