nieuws

BouwGarant nieuwe label voor kwaliteit

bouwbreed Premium

Het kwaliteitslabel, een initiatief van brancheorganisatie BouwNed, moet consumenten meer zekerheid geven bij de inschakeling van een aannemer. Zekerheid over onder meer kwaliteit, kosten en tijd van bouwwerkzaamheden. “Het aantal aanbieders van bouw­ en verbouwingsklussen neemt alleen maar toe. Consumenten weten daardoor nauwelijks of ze te maken hebben met een bedrijf dat vakkundig en betrouwbaar […]

Het kwaliteitslabel, een initiatief van brancheorganisatie BouwNed, moet consumenten meer zekerheid geven bij de inschakeling van een aannemer. Zekerheid over onder meer kwaliteit, kosten en tijd van bouwwerkzaamheden.

“Het aantal aanbieders van bouw­ en verbouwingsklussen neemt alleen maar toe. Consumenten weten daardoor nauwelijks of ze te maken hebben met een bedrijf dat vakkundig en betrouwbaar is”, zegt projectmanager P. Jonker van de stichting BouwGarant. “De afschaffing van de Vestigingswet in 2005 draagt daar ook niet aan bij. Iedereen kan zich straks aannemer noemen. Het BouwGarant­label is nou juist bedoeld om het kaf van het koren te scheiden.”

Tot voor kort was BouwGarant uitsluitend een verzekeringsproduct voor verbouwingen. Daarnaast bestond er het NVOB­keurmerk voor de consumentenmarkt. Beide zijn nu aan elkaar gekoppeld en vormen het BouwGarant­kwaliteitslabel.

Om voor het label in aanmerking te komen moeten bouwbedrijven voldoen aan strenge kwaliteitseisen en zich houden aan gedragsregels. “Een vakdiploma is vereist, maar bijvoorbeeld ook ervaring en de noodzakelijke verzekeringen, zoals de car­verzekering”, aldus Jonker. “En alle afspraken die gemaakt worden met de klant moeten schriftelijk worden vastgelegd. Dat geldt voor afspraken voor, tijdens en na de bouw. Als er toch problemen ontstaan dan moeten ze een vaste klachtenprocedure hanteren.”

Het lidmaatschap van BouwNed is niet vereist om het BouwGarant­label te verkrijgen. De Nederlandse Mededingingsautoriteit verbiedt dat.

Particulier

Maar volgens Jonker zijn de meeste BouwGarant­aannemers wel aangesloten bij de brancheorganisatie. “Zo�n 60 procent van de vierduizend leden neemt deel. Dat is veel, want het label is niet voor iedereen interessant. Bedrijven die niet in de particuliere markt actief zijn hebben er niet zoveel aan. Maar om zo�n label goed in de markt te zetten, heb je een bepaalde kritische massa nodig. En die hebben we ruimschoots gehaald.”

Jonker sluit niet uit dat de eisen gaandeweg worden verzwaard. Ook al zou dat betekenen dat een aantal bedrijven moet afhaken. “Het gaat er uiteindelijk om dat het label waarde en respect krijgt. De deelnemers worden ook regelmatig getoetst of ze nog aan de eisen voldoen. Zo niet, dan mogen ze zich niet meer uitgeven voor BouwGarant­aannemer.”

Volgende week begint een campagne om het kwaliteitslabel bekendheid te geven bij het grote publiek. Dat gebeurt onder meer op de radio, in kranten en tijdschriften en via een consumentenbrochure. Ook wordt een eigen blad uitgeven.

Reageer op dit artikel