nieuws

Bonus-malus helpt bouwer bij waarschuwingsplicht

bouwbreed Premium

Dat aannemers opdrachtgevers moeten waarschuwen als zij in bestekken fouten ontdekken die tijdens de uitvoering geld kunnen kosten, weet iedereen al jaar en dag. Het staat immers in de Uniforme Administratieve Voorwaarden. In het nieuw Burgerlijk Wetboek, dat per 1 september dit jaar van kracht is geworden, is die plicht alleen maar strenger geworden. De […]

Dat aannemers opdrachtgevers moeten waarschuwen als zij in bestekken fouten ontdekken die tijdens de uitvoering geld kunnen kosten, weet iedereen al jaar en dag. Het staat immers in de Uniforme Administratieve Voorwaarden. In het nieuw Burgerlijk Wetboek, dat per 1 september dit jaar van kracht is geworden, is die plicht alleen maar strenger geworden.

De praktijk blijkt echter weerbarstiger. “Degene die de meeste fouten in een opdracht vindt, krijgt het werk gegund en dat noemen we dan de laagste aanbieder”, schetste advocaat H. Janssen de situatie tijdens een bijeenkomst van de Vereniging voor Bouwrecht.

Samen met de Tilburgse hoofddocent privaatrecht C. Jansen heeft hij nagedacht over een systeem waarmee je aannemers zover krijgt ook daadwerkelijk te waarschuwen voor fouten. Want ondanks het feit dat het nu al moet, doet niemand het omdat de melding van een fout later behoorlijk veel meerwerk kan opleveren.

Dat is volgens beide juristen ook meteen het probleem. “De meeste geschillen over meerwerk komen voort uit fouten in de opdracht”, stellen zij. De Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland heeft nog niet zolang geleden een aannemer op het vestje gespuugd over de waarschuwingsplicht, maar dat heeft de praktijk niet veranderd. Het risico om te bloeden als verzuimd is te waarschuwen, blijft nog altijd kleiner dan de extra winst die te halen valt uit meerwerk.

Voor Jansen en Janssen is die kennis aanleiding geweest een systeem te bedenken waarin degene die wel waarschuwt wordt beloond en degene die het niet doet bestraft, een bonus-malus-systeem dus. Volgens hen zit daar een aantal voordelen aan. Zo kan het een preventieve werking hebben. Ook worden de gevolgen van besteksfouten verkleind en komen transactiekosten in de contractuele en uitvoeringsfase te vervallen.

Een nadeel kan zijn dat het systeem weer zijn eigen transactiekosten oproept. Ook zou het aanbestedingstoerisme kunnen worden aangewakkerd doordat aannemers, maar misschien nog meer adviesbureaus, bestekken gaan napluizen op fouten om de bonus binnen te slepen.

De juristen hebben hun idee overigens niet gepresenteerd als de ultieme oplossing, maar meer als aanzet voor de discussie erover. Die hebben ze dan ook direct uitgelokt. S. Rutten van Simmons & Simmons Trenité rekende aan de hand van een model voor dat ondanks de bonus het voor aannemers aantrekkelijker blijft om maar geen fouten te melden. Alleen als er een “toerist” bij komt, dan wordt melden nodig.

Reageer op dit artikel