nieuws

Betonmortel HSL­tunnel in orde

bouwbreed Premium

den haag ­ De bezwaren van betonmortelfabrikanten tegen het gebruik van ongecertificeerde betonmortel door Bouygues S.A./Koop Holding Europe bij de aanleg van de HSL­tunnel door het Groene Hart vinden geen gehoor bij de Raad van State.

In een uitspraak stelt het rechtscollege dat de provincie Zuid­Holland terecht de gebruikte grondstoffen heeft toegestaan. De Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) meent dat het Bouwstoffenbesluit duidelijk voorschrijft hoe met het op of in de bodem gebruiken van grondstoffen om moet worden gaan. Diverse onderzoeks­ en analysemethoden staan daarbij vermeld. De bezwaarmakers stellen nu dat de aannemerscombinatie Bouygues/Koop zich niet aan deze regels heeft gehouden en dat de provincie hiertegen had moeten optreden door de aanleg van de Groene Hart­tunnel stil te leggen.

Volgens de Raad van State biedt het Bouwstoffenbesluit biedt de mogelijkheid om op een gelijkwaardige manier aan te wijzen dat de te gebruiken stoffen aan de gestelde eisen voldoen; het zogeheten overige bewijsmateriaal. Op basis daarvan heeft de aannemerscombinatie voldoende duidelijk gemaakt dat de gebruikte stoffen aan alle eisen voldeden.

De Raad van State oordeelt dan ook dat de provincie Zuid­Holland zich terecht, op basis van de aan haar door Bouygues/Koop verstrekte gegevens, op het standpunt mocht stellen dat de zaken in orde waren. Argumenten dat de betonmortelfabrikanten ook de grondstoffen hadden kunnen leveren, hebben geen effect gehad op de uitspraak.

Reageer op dit artikel