nieuws

Waterleidingen aanpakken tegen legionellabesmetting

bouwbreed Premium

den haag ­ Het beleid tegen legionella bant de bacterie niet uit, maar kan wel de kans op de veroorzaker van de dodelijke veteranenziekte verkleinen. Preventieve maatregelen aan leidingwatersystemen en aërosolvormende (fijne nevel, douche) installaties kunnen de overlast verminderen.

Dat staat in een advies van de Gezondheidsraad aan staatssecretaris Van Geel (milieu) en minister Hoogervorst (volksgezondheid). Het huidige beleid voor legionella bestaat uit het opstellen van beheersplannen en risicoanalyses. De prioriteit en de omvang van de maatregelen hangen af van de aard van de installaties en van de kwetsbaarheid van de mensen die het risico lopen. Hoge prioriteit verdienen aërosolvormende installaties die kunnen leiden tot epidemieën.

De preventieve strategie op basis van risicoanalyse, beheersplannen en de uitvoering daarvan, die in de Tijdelijke regeling legionellapreventie in leidingwater zijn vastgelegd, dient volgens de raad van toepassing te zijn op alle leidingwatersystemen en watervernevelende installaties. Het advies is dat de politiek een keuze moet maken over de te nemen aanvullende maatregelen. In elk geval moet de huidige regelgeving overeind blijven. Daarnaast vraagt de Gezondheidsraad in het bijzonder aandacht voor verplicht technisch­hygiënisch toezicht op grootschalige evenementen waarbij verneveling van water kan plaatsvinden. Ook moeten watertechnische installateurs instructies krijgen over legionellabesmetting via leidingen in woonhuizen en kleine bedrijven.

Reageer op dit artikel