nieuws

Tweehonderd soorten zand in gratis woordenboekje

bouwbreed

den haag ­ Biggelzand, lommelzand, goethietzand en papzand. Met ruim tweehonderd vermeldingen is de grondstof zand veruit koploper in een sympathiek woordenboekje over grondsoorten en delfstoffen uitgegeven door Rijkswaterstaat en TNO.

Argeloze lezers van het boekje zouden bijna gaan denken dat Nederland een land van zand is, waarin elk bouwwerk op staal kan worden gefundeerd zonder gevaar voor verzakken. Klei, waar bouwers veel vaker op stuiten als ze een spa in de grond steken, komt namelijk slechts zeventig keer voor. Veen, verantwoordelijk voor nog meer bouw­ en funderingsproblemen, is met zo’n dertig lemma’s in het woordenboek vertegenwoordigd.

Maar zand is natuurlijk gewoon een te belangrijke grond­ en delfstof, waar heel uiteenlopende beroepsgroepen wel iets mee kunnen en hun specifieke eisen aan stellen. Dat leidt tot de grote variëteit aan namen die stuk voor stuk worden toegelicht. Van aanvulzand tot zwartzand en alles wat daar tussenzit.

\Dat is namelijk het aardige van deze uitgave van TNO NITG en de Dienst Weg­ en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat: ze behandelen de grondstoffen vanuit elk denkbaar perspectief. Niet alleen termen gebruikt door civieltechnici en aannemers zijn opgenomen, maar ook die door agrariërs, geologen en andere specialisten. Ook de volksmond is niet vergeten. Het boekje wordt gratis verspreid, dus na vandaag hoeft er nooit meer spraakverwarring te ontstaan op de bouwplaats over grondstoffen.

Grondstoffen en delfstoffen bij naam, ISBN 90­369­5509­2, bestellen via: www.nitg.tno.nl of www.minvenw.nl/rws/dww/ home.

Reageer op dit artikel