nieuws

Subsidies voor energiebesparing en duurzame energie

bouwbreed Premium

den haag ­ Stadsdelen en samenwerkende gemeenten kunnen voortaan ook subsidies aanvragen voor energiebesparing en duurzame energie. Dat kan door een wijziging van het bestuurlijke klimaatconvenant die op 1 augustus in werking trad.

Wijziging in subsidieregeling voor duurzame energie Het convenant voor onder meer energiebesparing is vorig jaar ondertekend door Rijk, provincies en gemeenten. Voor de periode van 1 maart 2002 tot 31 december 2004 is vooralsnog 37 miljoen euro beschikbaar. Op Prinsjesdag moet namelijk duidelijk worden op welke bijdragen minister Dekker (VROM) gaat bezuinigen. Zij moet de komende vier jaar 530 miljoen euro korten op de subsidies.

Onderzoek naar het gebruik van de regeling door gemeenten vormt de aanleiding voor de verandering. In de praktijk blijkt de regeling niet geschikt om een gezamenlijke aanvraag in te dienen. Ook hadden de stadsdelen van Amsterdam geen mogelijkheid om aan de rijksbijdrage voor klimaatbeleid te komen.

Andere wijzigingen hebben betrekking op een simpeler plan van aanpak en het kiezen van losse doelstellingen, het in beeld brengen van de automobiliteit en samenhangende milieuknelpunten, in plaats van een heel thema, zoals automobiliteit.

De subsidie is bedoeld voor de communicatie, onderzoek en extra personeelskosten vanwege energiebesparingen en duurzame energie.

Zonnepanelen

Het ministerie van VROM zal wijzigingen van de subsidies een maand van tevoren aankondigen.

Reageer op dit artikel