nieuws

Streep door woningbouw in Wijdemeren

bouwbreed

DEN HAAG ­ De Raad van State heeft een streep gezet door het bestemmingsplan Ter Sype dat de bouw van een woonwijk met zo’n tweehonderd woningen, nabij vliegveld Hilversum, in Wijdemeren mogelijk moest maken.

Dit is een tweede strop voor de gemeente Wijdemeren en de provincie Noord­Holland. Eind juli wees het rechtscollege al de bezwaren af van beide overheden tegen de vaststelling van nieuwe geluidszones bij het vliegveld door de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM.

Met deze uitspraak over woningbouwplannen is de komst van een nieuwe wijk in Wijdemeren vrijwel zeker van de baan. Volgens de Raad van State heeft de provincie Noord­Holland onvoldoende aangetoond dat de komst van de woonwijk niet in strijd is met goede ruimtelijke ordening. Ze wijst daarbij op te verwachten geluidsproblemen bij woningen die gepland staan langs een van de landingsbanen.

Tevens is het bestemmingsplan in strijd met het Besluit geluidsbelasting kleine luchtvaart van Verkeer en Waterstaat en VROM. De geluidszones die volgens dat besluit gelden voor vliegveld Hilversum liggen over het gebied van de geplande woonwijk en dus mag er in dat gebied niet worden gebouwd. Het rechtscollege stelt in zijn uitspraak dat het alleen al op basis van dit gegeven de mogelijkheid heeft zelf in de kwestie een definitief oordeel te geven.

Echter, de Raad van State laat nog één mogelijkheid open. De twee ministeries moeten nog een definitief besluit nemen op de bezwaren die zijn ingediend tegen het Besluit geluidsbelasting kleine luchtvaart, waarin de nieuwe geluidsnormen zijn vastgelegd. Een van de belangrijkste bezwaren daartegen is het vastgestelde banenstelsel. Mochten de ministeries alsnog besluiten voor een ander banenstelsel te kiezen, dan kan het gebied waar men wil bouwen buiten de geluidszone komen te vallen en is woningbouw wellicht weer mogelijk.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels