nieuws

Schultz: Inlaat zilt water was juiste beslissing

bouwbreed

den haag ­ Staatssecretaris Schultz bestrijdt dat er sprake is van ‘paniekvoetbal’ bij de bestrijding van het watertekort. Zij stelt dat het besluit om zilt water in te laten in het Rijnland op het moment dat het werd genomen, een juiste keuze was.

Wel erkent zij dat voor de extreme droogte zoals die zich nu voordoet, geen noodscenario’s klaar lagen. In haar ogen is echter geenszins sprake van een zigzagbeleid, zoals Boelhouwer (PvdA) en Duyvendak (GroenLinks) haar tijdens het algemeen kameroverleg verweten.

Noodscenario’s zijn er wel voor ‘normale’ droogte maar niet voor extreme, verklaarde zij. ‘Dan moeten we op het moment zelf kijken waardoor de grootste schade zal ontstaan.’ Maar het ontbreken van een vooraf vastgelegd scenario zou niet hebben geleid tot beslissingen die niet genomen hadden moeten worden.

‘De IJsselmeeroptie is veel ingrijpender dan de ziltwaterinlaat. En we konden niet zien hoe lang de droogte zou aanhouden. Wij kunnen met het weer maximaal tien dagen vooruit kijken.’

Ook wat zout betreft is de IJsselmeervariant niet per se een beter alternatief, gaf ze aan, omdat bij de instroom in het Rijnland eerst een zoutprop binnenkomt van kwelwater. Die is veel zouter dan het brakke water dat via de Hollandse IJssel is ingelaten. De inlaat van zilt water dreigde echter wel een groter probleem te worden als deze te lang zou duren. Dan bereikt het zout namelijk ook de fijnere vertakkingen van het polderstelsel.

Waterkwaliteit

Reageer op dit artikel