nieuws

Schot in plannen voor Westerschelde

bouwbreed Premium

den haag ­ De internationale bestuurlijke en ambtelijke samenwerking voor de aanpak van de Westerschelde werpt vruchten af. De projectdirectie Ontwikkelingsschets Schelde­estuarium (Proses) is op stoom. Zij verwacht in de loop van volgend jaar klaar te zijn met de ontwikkelingsschets voor het hele Vlaams­Nederlandse gebied. Daarna moet volgens de afspraak binnen negen maanden een politiek besluit worden genomen.

De Nederlands­Vlaamse projectdirectie zorgt ervoor dat bij nieuwe plannen al in een vroeg stadium met grensoverschrijdende belangen en wensen rekening wordt gehouden.

In de ontwikkelingsschets komen maatregelen aan bod voor zowel verdieping van de vaargeul, de veiligheid als natuurontwikkeling. Bouwstenen hiervoor zijn onder meer een strategische milieueffectrapportage en een maatschappelijke kosten­batenanalyse. Een en ander moet moeten leiden tot een aantal scenario’s voor getij­ongebonden toegang van de Antwerpse haven (verdieping vaargeul), een verbinding tussen de Ooster­ en Westerschelde met het oog op het verlagen van de hoogwaterstanden bij stormvloeden en een natuurontwikkelingsplan.

Een studierapport voor dat natuurontwikkelingsplan is inmiddels gereed. Hieruit blijkt dat de maatregelen die nodig zijn 200 tot 300 miljoen euro zullen vergen. De meeste uitgaven komen pas in de periode na 2010 aan bod. Tot 2010 zal voor een aantal voorbeeldprojecten 30 tot 40 miljoen euro nodig zijn, blijkt uit de planstudie.

Schorren

Reageer op dit artikel