nieuws

‘Reprorecht te grofmazig bij inning van kopieergelden’

bouwbreed Premium

den haag ­ Staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) zegt gealarmeerd te zijn door de duizenden klachten van ondernemers over de hoogte van de kopieeraanslag die bedrijven sinds kort moeten betalen. Ze doet een beroep op de stichting Reprorecht om met de brancheorganisaties om de tafel te gaan zitten.

AVBB zegde vorige week namens de bouwers het overleg op met de stichting wegens de halsstarrige houding. Inmiddels heeft MKB­Nederland, de organisatie van kleine en middelgrote bedrijven, ruim 4000 klachten van ondernemers verzameld. Bij de werkgeversorganisatie VNO­NCW hebben zich honderden leden met klachten gemeld.

Staatssecretaris van Gennip betwist het recht op vergoeding niet, maar wijst erop dat ze van VNO/NCW heeft gehoord, dat zeker 100.000 gewijzigde formulieren zullen worden teruggestuurd naar de Stichting.

Volgens haar moet de regeling rechtvaardig en efficiënt zijn en kan het niet zo zijn dat bedrijven zonder kopieerapparaat of met veel buitenwerkers voor tienduizenden kopieën door de Stichting worden aangeslagen. De inning van de reprorechten moet gebaseerd zijn op een reëel kopieervolume per bedrijf. Volgens haar is het duidelijk dat de huidige wijze van inning te grofmazig is.

Schatting

Reageer op dit artikel