nieuws

Provincie maant Brunssum en Heerlen

bouwbreed Premium

brunssum ­ Gedeputeerde Staten van Limburg hebben aan de gemeenten Brunssum en Heerlen een definitief correctiebevel gegeven om de 140 tuinen van de woningen in het Parkplan Emma opnieuw te saneren. Dit moet conform het plan dat in 1996 is goedgekeurd.

Het herstellen van de eerder foutief uitgevoerde sanering laat te lang op zich wachten, vindt GS. Brunssum en Heerlen moet binnen een jaar beginnen.

GS vindt dat er te veel tijd is verstreken tussen het ontdekken van de onvoldoende uitgevoerde sanering in 2001 en de start van de herstelwerkzaamheden. “Het proces moet op gang blijven om de bewoners de bodemkwaliteit te garanderen die hoort bij een hoogwaardige woonwijk als deze.”

Reageer op dit artikel