nieuws

PiP verandert drukriool in luchtpersrioolsysteem

bouwbreed

alkmaar ­ Pompinstallaties in drukriolen hebben het zwaar te verduren. Als gevolg van grovere delen in het rioolwater raken pompen verstopt of lopen vast. Door een Put­in­Put (PiP) in de bestaande pompput op te nemen, verandert het drukriool in een luchtpersrioolsysteem en is de onderhoudsgevoelige pomp overbodig. Bovendien ontstaat er geen H2S meer in het transportsysteem en voldoet een elektrische aansluiting van 220 volt ~350 watt.

Uitvinder van de PiP is J.E.M. van Baar, directeur van IE Systems in Alkmaar. De PiP is eigenlijk het gevolg van voortborduren op een systeem dat IE Systems enige jaren geleden introduceerde: het luchtpersrioolsysteem. Van Baar: “Het luchtperssysteem is ontstaan na nadere bestudering van de vacuümpompsystemen. Dit systeem zorgt nogal eens voor problemen omdat wanneer een put buiten gebruik raakt, de beheerder genoodzaakt is om alle putten te controleren.”

Het vacuümsysteem is volgens Van Baar bovendien extra gevoelig in onderhoud, doordat de onderdruk in de putten die zich verder van de vacuümpomp bevonden minimaal kan zijn. Het rioolwater stroomt bijgevolg steeds langzamer en dat heeft weer vervuiling van de afsluitkleppen tot gevolg waardoor de onderdruk alleen nog maar vermindert.

Bij het luchtpersrioolsysteem bestaat de verzamelput uit twee kamers; een onder­ en een bovenkamer. Door het vrijverval stroomt het rioolwater via een klep in de bovenruimte naar de onderruimte. Afhankelijk van het aanbod drijft de klep op het rioolwater en sluit bij voldoende niveau de onderruimte. Een sensor die het water detecteert geeft een signaal naar de besturingskast die op de compressor is aangesloten. Door de toepassing van een compressor is een veel groter drukverschil op te bouwen dan met vacuumsystemen.

Ingeblazen lucht zorgt voor het wegpersen van het rioolwater vanuit de putten de persleiding in. Door de scheiding van de kamers komen geen bewegende delen in aanraking met het rioolwater. De compressor staat bovendien droog opgesteld in de besturingskast. Van Baar: “Aanvankelijke problemen met het luchtpersriool ontstonden doordat de putten seriematig waren geschakeld. Van dat systeem zijn we afgestapt door de invoering van een parallel systeem waarbij de luchtleiding elke put apart bedient. Elke put functioneert hierbij autonoom waardoor van onderlinge beïnvloeding geen sprake meer is.”

De PiP van IE Systems bootst het systeem van het luchtpersriool met twee putten na, door een kleinere put in de bestaande put te brengen. De PiP heeft de vorm van een plat ei, is fel groen en is gemaakt van glasvezelversterkt kunststof. Voor de vorm is gekozen door een maximaal volume te krijgen in combinatie met een zo gunstig mogelijk stroomprofiel.

Op de afsluitklep na, bevinden zich geen bewegende delen in de PiP. Net als is de onderkamer van het luchtpersriool, stroomt bij de PiP als gevolg van de vrijvervalaansluiting het rioolwater in de PiP via een openstaande klep. Als de drukruimte vol is, gaat de compressor die zich in de besturingskast boven de put bevindt, lucht persen. De klep in de PiP sluit de ruimte af en het rioolwater wordt uit de drukkamer de persleiding in gestuwd.

Waterstofsulfide

Reageer op dit artikel