nieuws

Pijpleiding oplossing voor aanvoer IJsselmeerwater

bouwbreed

den haag ­ Er komt een onderzoek naar de mogelijkheid een zoetwaterpijpleiding aan te leggen van het IJsselmeer naar het Rijnland. Dat heeft staatssecretaris M. Schultz Van Haegen aangekondigd naar aanleiding van de droogteperikelen. Zij verwacht verder komend voorjaar in beeld te hebben waar buffers voor zoet water kunnen komen.

De pijpleiding zou tijdens droogteperiodes structureel IJsselmeerwater naar het Rijnland kunnen pompen. Aanleg zal prijzig zijn, verwacht woordvoerder J. Leenes van de Unie van Waterschappen. Het gaat om een behoorlijke afstand en er is een forse capaciteit nodig.

Een voorbeeld van zo’n transportleiding bestaat al tussen het het Brielse Meer en Delfland. Daarmee kan 4 kubieke meter water per seconde worden aangevoerd. Zo wordt het polderpeil tijdens droogte op niveau gehouden en ontstaat wat doorspoeling.

Tijdens het algemeen kameroverleg toonden verschillende kamerleden zich bezorgd over de problemen met de droogte en de genomen maatregelen hiertegen. Schultz zei naar aanleiding hiervan te hopen dat de bezorgdheid binnenkort ook zal leiden tot steun voor concrete voorstellen. ‘Want waterbeleid in het algemeen krijgt wel alle steun, maar zo gauw er gebieden voor worden aangewezen, ontstaat verzet’, verzuchtte zij.

Klimaat

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels