nieuws

Overheden ruziën over wildtunnels bij ombouw N50 tot snelweg

bouwbreed Premium

DEN BOSCH ­ De tunnels voor wild en kleine zoogdieren in de deze week gestarte ombouw van de rijksweg N50 tussen Rosmalen en Geffen tot autosnelweg A59 zijn inzet van een geschil.

De provincie Noord­Brabant en het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn het niet eens met het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) over de afmetingen van de tunnels. LNV vindt ze klein.

Het ministerie van LNV heeft een ontheffing van de Flora­ en Faunawet afgegeven voor het project, maar de eisen voor ecologische voorzieningen die daarin worden gesteld gaan verder dan de maatregelen waarin het Tracébesluit voor de A59 voorziet. Het Tracébesluit is echter al genomen voordat de Flora­ en Faunawet van kracht werd.

Hoorzitting

Reageer op dit artikel