nieuws

Niet baggeren Waal hindert scheepvaart

bouwbreed

den haag ­ De scheepvaart ondervindt extra hinder van het lage water doordat de Waal wegens geldgebrek niet is uitgebaggerd. De rivier heeft op dit moment nog maar een vaardiepte van 2,2 meter. Verkeer en Waterstaat geeft ruiterlijk toe dat bezuinigingen de enige oorzaak zijn van de achterstanden in de baggerwerkzaamheden.

Staatssecretaris Schultz van Haegen (waterstaat) schrijft aan de Tweede Kamer dat veel baggerwerken zijn uitgesteld vanwege de krappe financiën. Vanaf maart is niet meer gebaggerd in de Waal. Door de investeringsstop is dit jaar alleen gekozen voor “correctief baggerwerk” op de grote rivieren. Het integrale op preventie gerichte baggerwerk, is vanwege financiële problemen uitgesteld.

Het ministerie geeft de prioriteit aan de veiligheid van waterkeringen, de problematiek met aan­ en afvoer van water, de waterkwaliteit en de toegankelijkheid van de grote zeehavens. Daarna komen vaarwegen als de Waal pas aan de orde.

Rijkswaterstaat streeft naar een vaargeul van 150 meter breed en ten minste 2,5 meter diep. Daarbij wordt aangetekend dat in normale zomers dat peil op vijftien tot twintig dagen per jaar niet wordt gehaald. Bij een diepte van 1,8 tot 2 meter maatgevende diepte (MGD) beginnen de grote schepen te stokken. Lege kleinere schepen hebben genoeg aan 1,10 meter.

Iedere 10 centimeter waterstandsdaling bij Lobith betekent dat de stand van de Waal met 5 centimeter zakt. Vorig weekend bereikte het peil bij Lobith nog op 7,17 meter boven NAP, de laagste waterstand ooit.

Ergernis

Reageer op dit artikel