nieuws

Locatie van Bouwhuis ter discussie

bouwbreed

gouda ­ Het Rijk heeft bezwaar tegen de locatie van het Bouwhuis in Zoetermeer. Een dergelijk kantoor moet op een knooppunt van hoogwaardig openbaar vervoer liggen. De beslissing van de provincie is nu twee maanden naar achteren geschoven.

De ministeries van VROM en van Verkeer en Waterstaat hebben de provincie Zuid­Holland opgeroepen de locatie voor het nieuwe Bouwhuis af te wijzen. Volgens beide ministeries voldoet de plek langs de A12 niet aan de eis dat belangrijke kantoorpanden aan een knooppunt van openbaar vervoer moeten liggen.

Onzin, meent de gemeente Zoetermeer. Op loopafstand ligt het station Zoetermeer­Oost aan de lijn Den Haag­Utrecht en over een paar jaar ligt op dezelfde afstand de Zoetermeer­Rotterdamlijn waar elke tien minuten een bus richting Rotterdam moet gaan rijden.

Het meningsverschil is in juni al boven water gekomen tijdens een bijeenkomst van de Provinciaal Planologische Commissie (PPC) waar over de plannen van het AVBB is gesproken. Dit moest omdat een kleine wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk zou zijn. In de PPC zitten ook van oudsher rijksvertegenwoordigers die erop toezien dat provincies zich aan het rijksplanologisch beleid houden.

Het AVBB verwacht dat het Rijk alsnog zal zwichten voor de argumenten van zowel AVBB als gemeente. “In september is er een vervolgbijeenkomst. Wij zullen dan met nieuwe argumenten komen”, aldus woordvoerder P. Wouters.

Ontmoetingsplaats

Reageer op dit artikel