nieuws

Laatste wervingsronde voorstellen IFD­bouw

bouwbreed

den haag ­ Tot en met 9 januari kunnen bij de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) projecten worden aangemeld die in aanmerking komen voor de demonstratiestatus Industrieel, Flexibel en Demontabel Bouwen (IFD).

De SEV is in deze vierde en laatste wervingsronde op zoek naar vernieuwende voorstellen voor de bestaande voorraad studentenhuisvesting, versnelling van de bouwproductie en samenwerkingsvormen voor innovaties. Maar ook andere projecten die op een aansprekende manier voortbouwen op al eerder toegepaste IFD­concepten zijn welkom.

Zowel concrete projecten als haalbaarheidsonderzoeken komen in aanmerking voor een subsidie die kan oplopen tot 250.000 euro (voor projecten) of 25.000 euro (voor haalbaarheidsonderzoeken).

De SEV hoopt op echte klappers; doorbraakprojecten met een werkelijk integrale IFD­aanpak, bij voorkeur met enige schaalgrootte. Aanmeldingsbrochures zijn via de website opvraagbaar (www.sev.nl/ifd). Mei 2004 maakt de SEV bekend welke projecten en onderzoeken de demonstratiestatus krijgen.

Het Programma Demonstratieprojecten Industrieel Flexibel en Demontabel Bouwen (IFD­bouwen) is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en Economische Zaken (EZ).

Reageer op dit artikel