nieuws

Krispijn Wonen in Dordrecht komt 30 miljoen tekort

bouwbreed

dordrecht ­ Krispijn Wonen komt 30 miljoen euro tekort om de gelijknamige Dordrechtse woonwijk volgens de oorspronkelijke plannen op te knappen. Dat zegt directeur Riet Duykers van het samenwerkingsverband van drie Drechtse corporaties.

Om het financiële gat te dichten, praat zij met het garantiefonds voor stedelijk vernieuwing, dat door de sector zelf in het leven is geroepen om met tekorten kampende sociale huisvesters te helpen.

Te optimistische inschattingen over het aantal te verkopen woningen zijn de oorzaak van de budgetoverschrijding. Een goed draaiende koopwoningmarkt was eind jaren negentig aanleiding voor de gunstige ramingen. Maar door het huidige lage economische getij zijn mensen voorzichtig en worden er minder huizen verkocht. Corporatiewoningen binnen én buiten Oud Krispijn blijven als gevolg van de vastgelopen woningmarkt bezet en kunnen dus niet van de hand worden gedaan.

Lokale herhuisvesting zorgt voor een extra probleem. De corporaties die binnen Krispijn Wonen samenwerken ­ Woondrecht, Progrez en Interstede ­ kunnen hun vastgoed in de wijk niet verkopen, omdat de woningen nodig zijn voor wijkbewoners die in het kader van de grootscheepse renovatie moeten verkassen. In Oud Krispijn wordt momenteel gewerkt aan de sloop van in het totaal ruim zevenhonderd sociale huurwoningen om plaats te maken voor nieuwbouw.

Eerste

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels