nieuws

Kanaal of pijpleiding, al dan niet met tussenboezem

bouwbreed

leiden ­ Een tussenboezem in het Rijnland van enkele duizenden hectare kan noodgrepen om het water op peil te houden overbodig maken. De boezem wordt in natte tijden gevuld met gebiedseigen water. Tijdens droogte is extra aanvoer mogelijk vanuit het IJsselmeer via een nieuw te graven verbinding.

Het is een van de opties voor een structurele oplossing van de droogteproblemen.

Een nieuw kanaal vanaf het IJmeer langs het Amsterdam­Rijnkanaal naar het Rijnland met een lengte van 20 kilometer vergt gauw zo’n 20 miljoen euro. Om 10 kubieke meter per seconde te kunnen aanvoeren, is een breedte van 40 meter vereist, blijkt uit een haalbaarheidsstudie. Deze is uitgevoerd in opdracht van de hoogheemraadschappen Rijnland, Amstel en Gooi­ en Vechtstreek en de provincies Noord­ en Zuid­Holland en Utrecht. De studie is vorig jaar verricht maar heeft nog niet geleid tot besluitvorming. Door de huidige extreme droogte trekt het rapport weer de aandacht. Zo heeft staatssecretaris Schultz van Haegen (verkeer en waterstaat) de Tweede Kamer toegezegd een structurele oplossing voor de inlaat van IJsselmeerwater te onderzoeken. Zij dacht daarbij aan een pijpleiding om water tegen de stroomrichting in naar het gebied te vervoeren. De mogelijkheden daarvoor moeten nog worden bekeken. Zeker lijkt dat de kosten behoorlijk zullen zijn.

Opties

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels