nieuws

‘Huizen bouwen in plaats bindingseis’

bouwbreed

den haag ­ Hoewel de Huisvestingswet op het punt staat te worden gewijzigd, staat zij nu nog toe dat een gemeente verbiedt een woning in de vrije sector te verkopen aan een niet­ingezetene. Dat de rechter daar in Katwijk een streep door haalt, komt doordat de gemeente het antispeculatiebeding verkeerd heeft gebruikt.

Dat stelt minister Dekker van VROM naar aanleiding van schriftelijke vragen van de kamerleden Koopmans en Bochove (CDA).

Reden om de bindingseis ook in de vrije sector toe te passen, was het bevorderen van de doorstroming binnen de gemeente. De rechter concludeerde echter dat het aangevoerde antispeculatiebeding in Katwijk alleen sloeg op financiële speculatie. Dit had daarom niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt.

Een wetsvoorstel tot wijziging van de Huisvestingswet ligt bij de Eerste Kamer. Wanneer die dat heeft bekrachtigd, is de toepassing van bindingseisen in de vrije sector niet langer toegestaan. Om nadelige gevolgen hiervan te verzachten, wil het kabinet gemeenten in het landelijk gebied meer ruimte geven om voor de eigen aanwas woningen bij te bouwen.

Reageer op dit artikel