nieuws

Grotere concurrentie met arbo als het kind van de rekening

bouwbreed

Voor de komende jaren wordt scherpere concurrentie verwacht, met faillissementen en ontslagen als direct gevolg. Bedrijven in de bouwnijverheid zullen dus moeten snijden in hun kosten. Maar waar zal dat snijden beginnen? Directeur van Arbouw, Cees van Vliet, waarschuwt voor bezuiniging op de investeringen in goede arbeidsomstandigheden.

De komende jaren zullen tienduizenden banen in de bouw verdwijnen, zegt voorzitter Elco Brinkman van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf in het Financieele Dagblad van maandag 30 juni 2003. Brinkman verwacht een scherpere concurrentiestrijd. Enerzijds is dat het gevolg van de verslechterde conjunctuur, anderzijds speelt de parlementaire bouwenquête de bouwnijverheid parten. De enquête heeft de marktverhoudingen veranderd, meent Brinkman. Na een periode van ongeoorloofde afspraken is er nu weer sprake van ‘eerlijke’ concurrentie.

Door die eerlijke (lees: grotere) concurrentie zal nu voor veel bedrijven een uitermate goede overlevingsstrategie noodzakelijk zijn. In de praktijk zal dat vaak neerkomen op besparingen op de kosten van bijvoorbeeld materialen. Maar ook zullen bezuinigen op de kosten van de arbeidskracht hier en daar onontkoombaar zijn. Toch zal dat voor veel bedrijven het laatste redmiddel zijn. Zij zullen eerst gaan zoeken naar andere kostenposten. Zoals die van de arbeidsomstandigheden misschien?

Verwerpelijk

Reageer op dit artikel