nieuws

Geen zand en grind van Klaverbank

bouwbreed

den haag ­ De Klaverbank in de Noordzee valt af als winlocatie voor zand en grind. Het Rijk breekt de in gang gezette mer­procedure af. De motivatie is dat het gebied ten noordwesten van Den Helder te mooi is om te verstoren voor relatief weinig grondstoffen. Bovendien krijgen de winners het verwijt geen belangstelling te tonen.

Stukje bij beetje brokkelen de locaties voor zand­ en grindwinning af. De provincies werken nog tot 2008 mee aan grootschalige winlocaties op land. Voor de periode daarna zijn bewust geen nieuwe afspraken gemaakt.

Met de Klaverbank is weer een potentiële winlocatie afgevallen die een jaar kon voorzien in de behoefte aan beton­ en metselzand. Voor bouwactiviteiten is jaarlijks een hoeveelheid van tussen de 20 en 25 ton nodig.

Staatssecretaris Schultz (verkeer en waterstaat) zet een streep door de Klaverbank, omdat is gebleken dat de mogelijkheden voor winning zeer beperkt zijn. Uit het inmiddels afgeronde mer­rapport blijkt dat het nodig is een restlaag van zand en grind achter te laten om de schade aan de bijzondere natuurwaarden te beperken.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat bouwt de laatste maanden in rap tempo de bemoeienis met winlocaties af. Het politieke standpunt daarbij is dat de prijzen van zand en grind mogelijk iets omhoog zullen gaan, maar dat het bedrijfsleven prima in staat is om zelf locaties te exploiteren.

Ingrijpen

Reageer op dit artikel