nieuws

Doel 100.000 woningen mist solide onderbouwing

bouwbreed Premium

amsterdam ­ Voor woningen bestaan wachtlijsten die kunnen oplopen tot tien jaar. Dergelijke woningen zijn zeer geliefd, liggen in een aantrekkelijke omgeving en kennen een billijke huur. Het gaat hier dus om huurwoningen. Koopwoningen met wachtlijsten komen eigenlijk niet voor. Sommigen zullen zeggen, dat ook voor koopwoningen wachtlijsten kunnen bestaan. Inderdaad. In gemeenten, waar door loting grond om te bouwen of nieuw te bouwen woningen tegen vaste prijzen voor consumenten ter beschikking komen.

De woningmarkt is duidelijk uit balans. Er zijn wachtlijsten, vormen van distributie en dan nog loop je de kans met een tweede keus te worden afgescheept. Huur­ en koopwoningen hebben hun eigen marktkenmerken, waarbij op het wezenlijke aspect van de prijs ­ in termen van bijvoorbeeld maandelijkse lasten ­ geen goede vergelijking mogelijk is. Het verschil in aankoopprijs van een bewoonde en een niet bewoonde woning is de beste illustratie van dit merkwaardige fenomeen.

Het functioneren van de woningmarkt is in de loop van de jaren ontstaan. De te plaatsen kanttekeningen zijn niet nieuw. Algemeen wordt aangenomen, dat in Nederland een woningvoorraad is opgebouwd van een zeer aanvaardbaar niveau. Een voorraad bovendien met een te verwachten lange levensduur. Door de gehanteerde subsidiesystemen werd voortdurend gebouwd voor inkomens die pas in de toekomst zouden worden verdiend. Bouwen met toekomstwaarde heette dat. Kenmerkend voor het beleid was het jaarlijkse programma, waarin het aantal te bouwen woningen werd vastgesteld, uitgesplitst naar soort.

Subsidiesysteem

Reageer op dit artikel