nieuws

De juiste grond op de juiste plaats in Vathorst

bouwbreed

amersfoort ­ Grondbank Vathorst Amersfoort coördineert de grondstromen in de gelijknamige uitbreidingswijk. De intermediair voor aannemers op grondgebied draagt tevens zorg voor de aanleg van een circa één kilometer lange geluidswal langs de A1. Benodigd: 800.000 kubieke meter grond van categorie 1.

De tijdelijke grondopslag in Vathorst beslaat 250 bij 150 meter. Momenteel is het depot gevuld met circa 70.000 kubieke meter zanderige grond, alleen de oeverzwaluwen hebben vrij toegang tot de met een hek omsloten zandberg.

Op verzoek van de Vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland fungeert een deel van de zandbult tijdelijk als nestgelegenheid. “Op een afgelegen stuk waar voorlopig geen grondbewegingen plaatsvinden hebben we een steile wand gemaakt van 2 meter hoog en 10 meter lang. Daar kunnen de vogels hun 60 tot 90 centimeter diepe nestgangen graven”, licht grondbankbeheerder E. Ovinge toe. Als de voorziening aanslaat, krijgt het de komende jaren een vervolg.

Maar uiteindelijk moet de grond die hier is opgeslagen in het gebied zelf zijn verwerkt. Het streven is een gesloten grondbalans. Om alle grondstromen in goede banen te leiden is sinds maart de Grondbank Vathorst Amersfoort, een samenwerkingsverband tussen Ontwikkelingsbedrijf Vathorst en de aannemers Heijmans, Smink en Dura Vermeer operationeel.

De grondbank, met een vergunning voor de opslag van maximaal 100.000 kubieke meter grond, coördineert alle grondstromen (acquisitie, inname, administratieve handelingen, afzet) binnen het Amersfoortse ontwikkelingsgebied en vervult een regisserende functie richting aannemers. Ovinge: “Het OBV bereidt de bestekken voor. Wanneer een werk is aanbesteed krijgt de grondbank een overzicht van de vrijkomende grondstromen. Per bestek is de in­ en uitgaande grondstroombalans omschreven. De controlerende taak is gekoppeld aan kwaliteitsborging.”

Saneringslocaties

Reageer op dit artikel