nieuws

Bouw behoudt keuze met stralingsnorm

bouwbreed Premium

den haag ­ Het invoeren van een stralingsprestatienorm voor woningen levert geen beperkingen op voor ontwerpers en bouwers. De straling in het gehele huis krijgt een grenswaarde, de hoeveelheid radon van afzonderlijke bouwmaterialen is onderdeel daarvan.

De invoering van een stralingsprestatienorm voor woningen wil staatssecretaris Van Geel (milieu) laten afhangen van een ‘nuchtere discussie’ met de Tweede Kamer.

Volgens Van Geel beperkt de invoering van een dergelijke prestatienorm de mogelijkheden voor bouwers en ontwerpers geenszins. Hij is deze mening toegedaan ‘omdat de prestatie wordt gesteld aan de woning als geheel, waarbij geen enkel ontwerp, bouwmateriaal en/of voorziening wordt uitgesloten’, schrijft de bewindsman in antwoord op kamervragen van Vietsch (CDA).

Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië hadden bij de Europese Commissie hun beklag gedaan over de plannen voor een stralingsnorm. De landen vreesden voor handelsbelemmeringen van bouwproducten, maar vooral van grondstoffen voor beton.

Een prestatienorm voor de straling in woningen leidt volgens onderzoek in opdracht van het ministerie van VROM zelden tot aanpassing van het bouwplan. Alleen als de meest stralende bouwmaterialen zijn gebruikt en de bewoner weinig ventileert, voldoet een derde van de huizen niet aan de norm. De oplossing ligt in toepassing van andere materialen, of aanpassing van de ventilatiesystemen.

Blootstelling

Reageer op dit artikel