nieuws

Bewoners asbestwijk dagen gemeente voor rechter

bouwbreed

goor ­ Bewoners uit de met asbest bevuilde wijk de Hogekamp in Goor (gemeente Hof van Twente) dagen de gemeente voor de rechter. De bewonerscommissie eist dat de gemeente een taxateur aanstelt om de totale schade als gevolg van de asbestvervuiling in kaart te brengen.

Verder eisen ze een voorschot op de nog vast te stellen schade­uitkering door de gemeente. De bewoners beweren dat de vervuiling veel groter is dan de gemeente heeft vastgesteld.

De gemeente Hof van Twente heeft 22 tuinen laten afgraven, omdat daar een verhoogde concentratie asbest is vastgesteld. De resterende 62 percelen zijn ongemoeid gelaten. Uit onderzoek in opdracht van de gemeente zijn daar geen overmatige hoeveelheden asbest aangetroffen. Volgens advocaat mr. F. Laagland, die namens een groep van 69 bewoners optreedt, blijkt dat in andere percelen wel degelijk meer asbest zit dan is toegestaan. “Uit een contra­expertise van het bureau DHV blijkt dat er in drie percelen 5,3 milligram per kilo asbest in de grond zit. De maximale norm is 2 milligram per kilo.

Steekproefsgewijs

Reageer op dit artikel