nieuws

‘Bedrijfsgegevens HSL horen niet op straat’

bouwbreed Premium

barendrecht ­ Projecten zullen duurder uitpakken als ramingen openbaar zijn. Aannemers hebben op die manier een informatievoorsprong die zij kunnen gebruiken bij prijsonderhandelingen. Hoofdingenieur­directeur L. Bouter van de HSL maakt daarom liefst zo weinig mogelijk ramingen en budgetten bekend aan derden.

Hetzelfde geldt voor de originele contracten tussen bouwers en het Rijk. Die blijven wat hem betreft geheim en liggen achter slot en grendel in zijn kantoor. “Bedrijfsgegevens horen niet op straat te liggen.” Voor overheidsprojecten is het altijd schipperen met informatie, omdat het parlement budgetrecht heeft en normaal altijd openbaar vergadert.

Bouters jarenlange praktijkervaring stelt hem op het standpunt dat openheid maar zelden een gunstig effect heeft. Hij is het dan ook oneens met de Algemene Rekenkamer die beweert dat een goed onderbouwde openbare raming een prijsdrukkend effect heeft. Krappe budgetten leiden tot beter financieel management, is zijn ervaring.

Loopt het budget van 5,8 miljard euro voor de HSL nu ver uit de raming of niet? “Een Deens onderzoek naar allerlei internationale infraprojecten wees recentelijk uit dat grote projecten bijna altijd tussen de 10 en 45 procent uit hun aanvankelijke begroting lopen. De hogesnelheidslijn zal naar verwachting onder aan die range uitkomen.”

Er is 985 miljoen extra uitgetrokken voor de risico’s. De Tweede Kamer heeft nu toestemming gegeven voor bestedingen met een waarde van 170 miljoen euro. Wat zijn nu nog de kritische punten?

“Naast de twee zinktunnels onder Dordtse Kil en Oude Maas zijn de boortunnel onder het Groene Hart en de overkapping bij Barendrecht voortdurende bronnen van zorg geweest. Maar met het extra geld kunnen we zoveel versnellen dat alle achterstanden worden weggewerkt. Bij de zinktunnel is na overleg met de bouwcombinatie een extra bouwstroom met extra bekistingen ingezet.

Zaterdag 23 augustus zal het eerste element het bouwdok verlaten.

Reageer op dit artikel