nieuws

Amsterdam schakelt kartel even uit

bouwbreed

amsterdam ­ De gemeente Amsterdam heeft de opdrachtverlening van kleine onderhoudsklussen aan het riool via het zogenaamde Stora­kartel “voor alle zekerheid” opgeschort.

Daartoe is overgegaan omdat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) onderzoekt of de aanbestedingswijze in strijd is met de Mededingingswet.

Sinds tien jaar komen in Amsterdam slechts zes aannemers ­ Afezo, Theunisse, Kooyman, Infradam, Seignette en Nelis Infra ­ in aanmerking voor onderhoudscontracten tot 75.000 euro. In ruil daarvoor leidden de betrokken bedrijven allochtone jongeren op voor een baan in het rioolonderhoud, zo werd in 1992 vastgelegd in een tienjarige contract met een waarde van ruim 60 miljoen euro.

Hoewel Amsterdam er nog steeds vanuit gaat dat de constructie niet heeft geleid tot prijsopdrijving, is toch besloten de regeling voorlopig in de ijskast te zetten. “Voor alle zekerheid wordt de regeling nog een keer getoetst op mogelijke strijdigheid met de Mededingingswet”, aldus het gemeentebestuur. “Tot hierover meer duidelijkheid is verkregen is besloten de huidige praktijk van opdrachtverlening via Stora op te schorten.”

Bij elke onderhoudsklus aan het riool wordt voorlopig elk van de zes Stora­aannemers een prijs gevraagd, waarna met de laagste aanbieder op basis van een open begroting wordt onderhandeld en de opdracht gegund.

Als de NMa of de rechter later oordeelt dat de Stora­aannemers de wet hebben overtreden en de gemeente Amsterdam is benadeeld neemt de hoofdstad maatregelen. In het zwaarste geval zullen bouwbedrijven worden uitgesloten van opdrachten. “Wanneer dit echter voor de gehele bouwwereld geldt, is er wel een probleem. Rioolonderhoud blijft noodzakelijk.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels