nieuws

Amstelland MDC hekelt bouwbeleid overheden

bouwbreed

amstelveen ­ Rijksoverheid en wooncorporaties moeten zich meer inspannen om de woningmarkt vlot te trekken. Dat vindt bestuursvoorzitter K. de Ruiter van projectontwikkelaar Amstelland MDC.

‘Beweringen dat ontwikkelaars baat hebben bij schaarste in het land zijn onzin. De overheid is verantwoordelijk voor het lage niveau van de bouwproductie. We hebben te maken met veel te lange procedures en een overmaat aan regelgeving. Voorschrift stapelt zich op voorschrift. Bovendien zou de overheid er goed aan doen meer locaties tot ontwikkeling te brengen.’

Amstelland MDC heeft zich dankzij zijn royale grondportefeuille verzekerd van de ontwikkeling van 42.000 woningen. De huizen zullen afhankelijk van de marktvraag worden gerealiseerd in een periode van tien tot twaalf jaar. Op tal van plaatsen ligt Amstelland in de clinch met lokale overheden om de geplande woningbouw aan te passen aan de veranderde vraag. Waar mogelijk neemt de onderneming gas terug bij het aanbieding van woningen in het dure segment. De afzet van goedkope en middeldure woningen neemt relatief toe. ‘Een aantal van onze producten is aangepast’, stelt De Ruiter. ‘We gaan echt niet aan de gang als er geen markt is’.

Rem

Reageer op dit artikel