nieuws

Wijn kritisch over zuinig rapport btw­experiment

bouwbreed

den haag ­ Staatssecretaris Wijn van Financiën distantieert zich tegenover de Europese Commissie van het kritische rapport van het onderzoeksbureau Research voor Beleid over het effect van de btw­verlaging voor arbeidsintensieve diensten.

Dit rapport is door zijn voorganger eerder dit jaar ingeleverd met het oog op het aflopen van het btw­experiment, waarvan onder meer schilders en stukadoors profiteren. Wijn vraagt de commissie om een verlenging met twee tot drie jaar. De zuinige conclusies van bureau Research voor Beleid zouden wel eens kunnen bijdragen tot een besluit van de commissie om met de proef te stoppen. Dit terwijl de Nederlandse politiek kamerbreed voorstander is van een vervolg. Het Centraal Planbureau (CPB) kwam in een nader onderzoek tot de conclusie dat aan de btw­verlaging weldegelijk een positieve invloed op de werkgelegenheid lijkt vast te zitten. Bovendien meent het CPB dat de effecten van de maatregel op lange termijn groter zullen zijn dan op de korte. Wijn schrijft in de begeleidende brief bij het CPB­rapport aan de Europese Commissie: “Zekerheid hierover valt op dit moment niet te leveren. Ik acht echter de indicaties die wijzen op een positief effect voldoende sterk om te willen bezien of de positieve indruk juist is.” Wijn over voortzetting van de proef: “Een dergelijke verlenging zou de mogelijkheid bieden om duidelijker vast te stellen of het verlaagde btw­tarief een positief effect heeft op de werkgelegenheid. Bovendien zou daarmee voorkomen worden dat er direct negatieve effecten optreden op de inflatie en de werkgelegenheid.” De Europese Commissie beslist of de proef, bedoeld voor niet­grensoverschrijdende diensten, doorgaat. Vervolgens is het aan de lidstaten om te bepalen of ze er ook aan meedoen.

Reageer op dit artikel