nieuws

Waterkansen

bouwbreed

Waterkansen

Ik ben nogal eens verhuisd. Mijn jeugd bracht ik door in een ruim vier meter diepe polder bij Amsterdam. Wat zou er gebeuren bij een dijkdoorbraak? Zelfs in mijn eigen jongenskamer zou ik dan niet veilig zijn, vertelde mijn vader doodgemoedereerd.

Veel later kwam ik via Gelderland terecht in een dorpje bij de Lek. Bij een overstroming zou­en mijn huiskamer, keuken, auto en paarden een meter onder water komen te staan. Dat vernam ik toen aan de overkant van de rivier hele polders werden ontruimd. Nu woon ik in een grote stad met duinen en strand. Zeker weten doe ik het niet maar ik verwacht dat mijn huidige woning boven NAP ligt. Droog dus. Alleen van de kelder ben ik niet zeker maar daar groeien toch al vochtige zwammetjes.

Menig Nederlander zal het niet anders vergaan. Meer door toeval dan door eigen initiatief horen we wel eens hoeveel meter boven/onder NAP wij zelf wonen of hoe sterk/zwak de waterkeringen in de buurt zijn. We babbelen er over de heg eens over met een buurman of brengen het als sterk verhaal tijdens een feestje. Vervolgens zal het ons een worst wezen. Laten we eerlijk zijn: van overstromingskansen in de eigen omgeving willen toch niets weten. Trouwens: al zou je je daar in willen verdiepen, hoe kom je dan achter de feiten? Bellen met de burgemeester? Met de dominee? Onderwijzer? Dijkgraaf? Geen nood: de overheid is bezig de overstromingsrisico’s in heel Nederland letterlijk in kaart te brengen. Medio volgend jaar is het zover.

Voor mij ligt een groenblauwe folder van Rijkswaterstaat. ‘De Veiligheid van Nederland in Kaart’, staat erop: ‘overstromingen in Nederland, kansen en gevolgen’. Het rijk coördineert het project; waterschappen, gemeenten, provincies en ingenieursbureaus voeren het uit en wel volgens de ‘nieuwste methode’. Niet langer wordt alleen gekeken naar de mogelijkheden van (te) hoge waterstanden, maar ook naar de kans op inundatie van gebieden. Dijken en duinen worden beoordeeld op overloop, onderloop, overslag, erosie of afschuiving. Ook grote kunstwerken als sluizen en stormvloedkeringen worden onder de loep genomen. Alle 53 primaire dijkringen (ruim 3000 kilometer) komen uitgebreid aan bod.

Een mooi project. Weten we eindelijk waar wij aan toe zijn. Wat onze waterkansen zijn, waar ook in Nederland. En nu maar hopen dat de verzamelde informatie zonder al te veel omhaal van woorden, heel visueel en vooral niet gefilterd wordt opgediend. Wat mij betreft heeft straks iedere Nederlander een persoonlijk, woninggebonden, niet overdraagbaar waterkansenkaartje op zak. Groter dan een speelkaart mag het gevalletje dus niet zijn. En dan eens kijken wat er gebeurt.

Schrikken wij ons collectief rot? Ontstaat er een eenmalige run op de hoger gelegen delen van ons land? Of blijft iedereen zitten waar die zit. Leuk kaartje! Waar was dat ook weer voor?

Reageer op dit artikel