nieuws

Wateraccumulatie is belasting en dus goed te berekenen

bouwbreed Premium

rotterdam ­ De stichting Bouwen met Staal roept op tot techniek rond de problematiek van de wateraccumulatie. Controle van gebouwen met een publieksfunctie heeft meer effect dan het maken van extra berekeningen van 68.000 daken.

Wateraccumulatie is in een rapport van VROM­inspectie aangegeven als schadeoorzaak bij honderd onderzochte schadegevallen. Ze deden zich alle voor bij platte, lichte dakconstructies.

Begin juni verstuurde minister Dekker van VROM een brief naar 68.000 gebouweigenaren met een bedrijf van meer dan tien werknemers. De minister wil dat zij de daken van hun gebouwen laten inspecteren en laten narekenen door een constructeur. Bouwen met Staal vindt dat geen paniek moet ontstaan.

Wateraccumulatie is in de visie van de stichting een geval van belasting evenals wind, sneeuw en brand, waaraan heel goed kan worden gerekend. De schadegevallen door wateraccumulatie zijn niet het gevolg van het lichte dak maar van ontwerp­ en uitvoeringsfouten, meent de stichting. Ze zijn te voorkomen en achteraf ook goed te verhelpen.

Maken van extra berekeningen voor 68.000 daken beoordeelt Bouwen met Staal als niet zinvol. Controle van gebouwen met een publieksfunctie en desgewenst aanbrengen van (extra) voorzieningen heeft meer effect. Bouwen met Staal adviseert eerst het dak te controleren op voldoende afschot en verstopte (nood­)afvoeren. De capaciteit van de afvoeren moet ook worden gecontroleerd. Ten slotte moet worden bezien of de stijfheid en de sterkte van de dakconstructie voldoende zijn of dat deze aanpassing behoeft.

Reageer op dit artikel