nieuws

TNO en GG&GD in gevecht over milieu

bouwbreed

Onlangs leverde TNO kritiek op een rapport van de GG&GD Utrecht over het binnenmilieu in Overvecht. Het verwijt aan deze gezondheidsdienst is dat de conclusies onvoldoende onderbouwd zijn en de aanbevelingen te stellig. Uit eigen onderzoek van TNO blijkt echter dat de capaciteit van de ventilatievoorzieningen in 6 van 7 woningen in Overvecht niet geheel voldoet aan de criteria van het Bouwbesluit voor bestaande bouw: in 5 van deze 6 gevallen gaat het om de afvoer in keukens in hoogbouw. Frans Duijm vindt het jammer dat TNO het oordeel van de GG&GD Utrecht niet respecteert.

De wettelijke eis in het Bouwbesluit is gesteld met oog op de gezondheid, maar geldt pas bij renovatie. Maar ook voor een renovatie is een goede ventilatie van belang voor de gezondheid.

Ongeschikt

Reageer op dit artikel