nieuws

Tilburg bezuinigt op bouwplannen

bouwbreed Premium

Tilburg bezuinigt op bouwplannen

TILBURG ­ Uit geldgebrek gaat Tilburg een aantal woningbouw­ en infrastructuurprojecten aanpassen. Zonder financieel ingrijpen komt de gemeente 74 miljoen euro tekort voor de periode 2003 tot 2015.

Zo moet er een nieuw en soberder plan komen voor bedrijventerrein Vossenberg­West 2. Woonwijk Koolhoven wordt een jaar sneller dan gepland opgeleverd. Bij de bouw van een andere woonwijk wordt bespaard op het wegennet.

Verder zal er fors bezuinigd worden op de kosten van de voorbereiding en begeleiding van plannen. De ontwikkeling van plannen wil Tilburg meer overlaten aan marktpartijen zoals projectontwikkelaars.

Reageer op dit artikel