nieuws

Tijdig ingrijpen had onnodige extra kosten kunnen voorkomen

bouwbreed

den haag ­ De overschrijding voor HSL en Betuwelijn was lager uitgevallen als de minister de Tweede Kamer eerder had geïnformeerd. Verkeer en Waterstaat heeft kennis achtergehouden over verschil tussen budget en raming, scopemutaties bij tunneltechnische installaties en de inventarisatie van risico’s. Dat leidt nu tot onnodige extra kosten, oordeelt de Algemene Rekenkamer.

“De conclusie dat de Tweede Kamer niet tijdig en onvolledig is geïnformeerd, berust dan ook op feitelijke constateringen”, scherpt de Rekenkamer haar oordeel over de risicoreservering verder aan. Het adviesorgaan gaat verder in op de nieuwe post van 985 miljoen, naar aanleiding van vragen van de Tweede Kamer over het kritische rapport dat vorige maand verscheen.

Het oordeel van de Rekenkamer is duidelijk: Het is onwenselijk en onnodig dat de Kamer niet is geïnformeerd. Tegenargumenten als de “onderhandelingspositie ten aanzien van de aannemerij” en “onevenwichtige aandacht van de media” veegt het adviesorgaan daarbij van tafel.

De Rekenkamer staat op het standpunt dat het geheimzinnige gedoe over ramingen overschrijdingen in de hand werkt. Bij openheid is precies duidelijk in hoeverre de minister mandaat van het parlement heeft gekregen voor bepaalde deelprojecten.

Reageer op dit artikel