nieuws

Slakken

bouwbreed

Slakken

Hierdoor reageer ik namens de Stichting Klasse 4 op het artikel over AVI bodemas ‘Altijd weer koper en molybdeen, Cobouw, 5 juli 2003. De ‘gezond­verstand­benadering’ voor de AVI slakken problematiek in Nederland, waarop de heer dr. Jan Peter Born van HVC in Alkmaar aandringt, zou wel eens op een heel andere manier aangepakt moeten worden dan de manier waarop de afvalverbrandingswereld tot nu toe gewend is haar eigen ‘afvalberg’, de slakken weg te werken. Het gezond verstand zegt dat de beste oplossing immobilisatie zou zijn. Hiervoor staan diverse procestechnieken ter beschikking, zoals het toepassen van een andere verbrandingstechniek, namelijk pyrolyse in combinatie met vitrificatie. Zouden de Nederlandse AVI’s op termijn hun roosterovens inruilen voor pyrolyseovens en daarbij die andere en grootste afvalstroom die Nederland kent, namelijk verontreinigde baggerspecie vitrificeren, dan zouden beide afvalstromen in combinatie een nieuw en nuttig bouwmateriaal, namelijk kunstgrind kunnen produceren. Procestechnisch is reeds lang geleden bewezen dat dit mogelijk is en dat dergelijk processen in staat zijn zowel organische stoffen af te breken en de anorganische verbindingen te fixeren in de keramische matrix.

Het aldus geproduceerde kunstgrind kan op termijn een deel van de nu steeds schaarser wordende minerale grondstoffen vervangen. Een dergelijke aanpak zou zowel voor de AVI wereld een betere oplossing zijn, omdat zij haar slakken niet meer blootstelt aan uitloging in civieltechnische werken en voor de Nederlandse overheden, inclusief Rijkswaterstaat, een goede oplossing omdat daarmee een groot deel van de verontreinigde baggerspecie, met name klasse 4 specie, verwerkt kan worden tot een nuttige bouwstof. Een dergelijke aanpak vereist echter niet alleen een gezond­verstand­benadering maar ook moed om nieuwe wegen van techniek en ondernemersschap in te slaan.

Voor dat laatste aspect is het nodig dat politiek Den Haag ook meedoet in dit ‘gezond­verstand’ process en innovaties in de afvalverbrandingswereld stimuleert en daarbij de baggerslibverwerking integraal aanpakt.

Reageer op dit artikel