nieuws

‘Schuldbekentenis bij schikking te riskant’

bouwbreed

den haag ­ Tweede Kamerlid L. Griffith van de VVD vraagt zich af of bedrijven nog wel zullen kiezen voor een schikking in fraudezaken als ze daarmee gelijk schuld bekennen. Onder meer met het oog op mogelijke plaatsing op een zwarte lijst die hieruit kan volgen.

Met het accepteren van een schikking vrijwaart een bedrijf zich bovendien niet van negatieve publiciteit. De Tweede Kamer worstelt met de vraag hoever hiermee moet worden gegaan.

Het concept­wetsvoorstel voor schikkingen in fraudezaken sluit aan bij de wens van het Openbaar Ministerie (OM). Dat heeft zelf een grote voorkeur voor afdoening van fraudezaken in schikkingen. Het ontwerp dat nu voor advies bij de Raad van State ligt, is mede gebaseerd op het advies van het OM. Dat impliceert dat bij grote zaken actief de publiciteit zal worden gezocht.

Gezien de negatieve effecten van een schuldbekentenis, zal nog eens heel goed gekeken moeten worden gekeken wat daarvan de toegevoegde waarde is, luidt de eerste reactie van de eerdergenoemde juriste uit de VVD­fractie. Al onderstreept ze, dat ze eerst de tekst van het concept moet kennen voor ze er iets definitiefs over kan zeggen. En die tekst komt pas als het voorstel definitief is, beschikbaar voor de Tweede Kamer.

De CDA­fractie voelt in principe weinig voor schikkingen in bouwfraudezaken, wil kamerlid W. van de Camp voorop stellen. “Wij vinden dat er publiekelijk verantwoording moet worden afgelegd”, zo verklaart hij zijn uitgesproken voorkeur voor de gang naar de rechter. “Maar stel dat om praktische of publicitaire redenen gekozen wordt voor een schikking, dan vindt ik dat deze ook moet worden gepubliceerd. Bijvoorbeeld via jullie blad, zodat iedereen ervan op de hoogte is.”

Schandpaal

Reageer op dit artikel