nieuws

Reusachtige baggerklus in Twentse wateren

bouwbreed Premium

almelo ­ De komende vier jaar wordt ongeveer 320.000 kuub verontreinigd slib afgegraven in de Twentse wateren in. Dat is een verdubbeling van de hoeveelheid slib die waterschap Regge en Dinkel normaliter per jaar afgraaft. Deze operatie kost 20 miljoen euro, waarvan het ministerie van Verkeer en Waterstaat 6,5 miljoen financiert.

De betrokken gemeenten en het waterschap betalen het restant. Het waterschap doet een beroep op de marktsector om de mega­klus uit te voeren, omdat het schap daar de personele capaciteit niet voor heeft.

Een externe projectmanager zet de klus op de markt. In september wordt het uitvoeringsprogramma wereldkundig gemaakt.

Het waterschap zoekt nog uit hoe de aanbesteding moet verlopen. Volgens de woordvoerder zou het op een Europese aanbesteding kunnen uitdraaien. Gezien de omvang van het project kunnen meerdere baggerbedrijven aan het werk.

De enorme hoeveelheid af te graven slib vloeit voort uit het feit dat er twintig jaar geen onderhoud is gepleegd. Het gaat om ruim tweehonderd locaties. Ongeveer de helft van het slib is zwaar verontreinigd met zink, koper en metalen en behoort tot de zwaarste verontreinigingsklassen. Dit slib wordt afgevoerd naar het baggerdepot in het Ketelmeer.

De licht verontreinigd bagger moet volgens het Bouwbesluit worden gerecycled.

Reageer op dit artikel