nieuws

PvdA vindt van nieuwe rekenfout rond Schiphol

bouwbreed

den haag ­ De ‘foutjes’ bij berekeningen over vliegtuiglawaai beginnen politiek Den Haag te storen. “We hebben met z’n allen naar de verkeerde kaarten gekeken en op basis daarvan verkeerde conclusies getrokken.” PvdA­Kamerlid Samsom wil dat staatssecretaris Schultz ingrijpt bij de luchthaven en paal en perk stelt aan de geluidsoverlast.

Nieuwe cijfers van het RIVM, die deze week aan de Kamer werden gestuurd, laten zien dat in 2000 260.000 mensen rond Schiphol ’s nachts ernstig in hun slaap werden gehinderd door het vliegtuiglawaai. In november 2002 kwam het RIVM nog tot het aantal van 91.000.

Een rekenfoutje, meldt het RIVM als verklaring voor dit enorme verschil. Een andere recente rekenfout van Schiphol was voor de staatssecretaris meteen aanleiding om een versoepeling van de geluidsnormen te onderzoeken. De PvdA vindt het logisch dat dan ook deze rekenfout meteen tot actie leidt en vraagt de staatssecretaris om een aanscherping van de normen.

Het onderzoek van het RIVM wees al eerder uit dat de relatie tussen vliegtuiglawaai en slaapverstoring anders is dan men tot nu toe dacht. Nu de precieze gevolgen bekend zijn en vergeleken kunnen worden met eerdere getallen, blijkt dat de beloofde afname van 70 procent van het aantal slaapverstoorden door de komst van de vijfde baan bij lange na niet wordt gehaald. Met name in Aalsmeer en Uithoorn is het lawaai enorm toegenomen.

Toch wordt de letter van de wet niet gebroken. Het maximale aantal slaapverstoorden van 39.000, dat in de regels voor Schiphol is vastgelegd, is namelijk gedefinieerd voor een klein gebiedje rond Schiphol. Dat betekent dat honderdduizenden andere mensen die ook wakker liggen van Schiphol, niets hebben aan de Schipholnormen omdat ze niet worden meegeteld. Het RIVM­rapport laat echter zien dat juist hun aantal door de vijfde baan niet afneemt, maar alleen maar toeneemt.

Merkwaardig

De rekenfout en de onverwachte effecten van geluid op slaapverstoring zijn voor de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat geen reden actie te ondernemen. Dat is op zijn minst merkwaardig, omdat een briefje van Schiphol over een andere rekenfout met de geluidsnormen wél meteen leidde tot een onderzoek om te bezien in hoeverre de normen gewijzigd kunnen worden. Schiphol schreef toen: “Deze fouten zouden zulke negatieve consequenties hebben dat het voor ieder duidelijk moet zijn dat dit nimmer de bedoeling zou zijn geweest van de aanleg van de Polderbaan”.

Samsom vindt dat exact hetzelfde geldt voor de fouten in de normering van nachtelijke vliegtuiglawaai. De negatieve gevolgen voor honderdduizenden mensen die, tegen de belofte in, nog altijd wakker liggen van vliegtuiglawaai, kunnen nimmer de bedoeling zijn geweest van de Polderbaan. De PvdA gaat de staatssecretaris daarom vragen om de normen voor nachtelijk vliegtuiglawaai aan te scherpen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels