nieuws

Publicatie SBR geeft les in projecten Gewild Wonen

bouwbreed Premium

rotterdam ­ Voor hen die zich op strategisch niveau willen oriënteren op consumentgericht wonen, heeft Stichting Bouwresearch (SBR) een studierapport gepubliceerd onder de naam ‘Gewild wonen = gewild bouwen?’.

Het rapport van SBR bevat de resultaten van een onderzoek naar de ervaringen die zijn opgedaan met de Gewild Wonen­projecten in Almere. De buitenexpositie Gewild Wonen was één van de eerste grootschalige initiatieven op het gebied van consumentgericht bouwen. Bijna zeshonderd huishoudens stelden zelf hun woning samen uit bouwpakketten die ontwikkelaars en architecten hebben gemaakt. Meer invloed voor de consument en toch enige samenhang in de wijk, was het streven. Inmiddels is de wijk opgeleverd.

In het kader van het onderzoek ‘Almere monitor’ is een groot aantal Gewild Wonen­projecten onder de loep genomen aan de hand van gesprekken met betrokkenen en bestudering van onder meer tekeningen en brochures. Op basis van de verkregen informatie is de SBR­publicatie samengesteld.

Praktisch

De publicatie laat niet zozeer zien wat verkeerd ging, maar heeft de lessen vertaald in praktische aandachtspunten. Het is dus duidelijk geen handboek, maar een leidraad om ‘gedachten te bepalen en ideeën op te doen’.

De auteurs geven een beschrijving van verschillende facetten van consumentgericht bouwen. In plaats van het gangbare bouwprocesmodel als uitgangspunt, vestigen zij de aandacht op aspecten van consumentgericht bouwen. De publicatie behandelt marketing en communicatie, evaluatie en nazorg.

‘Gewild wonen = gewild bouwen?’ is te bestellen bij SBR, (010) 4114111, of per e­mail: verkoop@sbr.nl, onder vermelding van artikelnummer 514.03. De prijs bedraagt 25 euro.

Reageer op dit artikel