nieuws

Private partij bereidt tracébesluit en bestemmingsplan voor

bouwbreed

maastricht ­ De projectorganisatie van het A2­project in Maastricht gaat de markt vragen het tracébesluit en het bestemmingsplan voor dit project voor te bereiden. Met vervlechting van de procedures voor de Tracéwet, het bestemmingsplan en de aanbesteding, wordt voorkomen dat een consortium vrijwel geen ontwerpvrijheid overhoudt bij de beoogde publiek private samenwerking op basis van Design + Construct.

Bundeling procedures versnelt A2­project Die werkwijze zou de beste kwaliteit en prijs op moeten leveren.

Reageer op dit artikel