nieuws

Privaat geld moet Europese infra redden

bouwbreed Premium

brussel ­ Promoot private financiering van infrastructuur, verhoog de Europese subsidies voor grensoverschrijdende projecten en laat de Europese Investeringsbank meer financieren. Dat beveelt oud­Europees commissaris Karel van Miert aan als remedie om de Trans­Europese Netwerken uit het slop te halen.

Het gaat niet goed met de 14 TEN­projecten, weet ook Europees transport­commissaris Loyola de Palacio. Jaren geleden is in Essen afgesproken dat die voor 2010 af zouden moeten zijn. Met een beetje mazzel worden het er vijf. De rest schuift door. Daarom is zij blij met de voorstellen van Van Miert.

“Gegeven het groeiende gat tussen de kosten van de infrastructuur, nodig om de belangrijkste routes van het netwerk van de grond te krijgen, en de beschikbare middelen, was de selectieve benadering van de Van Miert Groep essentieel. Zijn dekkingsvoorstellen zijn een belangrijke bijdrage aan het denken van de Commissie hierover”, zei De Palacio.

Essen­lijst

Dit geldt temeer nu Van Miert ook nog eens 18 nieuwe projecten toevoegt aan de oorspronkelijke Essen­lijst. De kosten daarvan bedragen 235 miljard euro tot 2020 van de in totaal 600 miljard euro kostende TEN’s. Op jaarbasis betekent dit een investering van 0,16 procent van het Bruto Binnenlands Product van de Europese Unie. Verder moet er een studie komen naar nog vier projecten waaronder een railverbinding door de Pyreneeën en het Schelde­Seinekanaal.

Van Miert beseft dat de huidige overheidsbudgetten vaak niet toereikend zullen zijn om alle werken aan te pakken. De promotie van publiek­private samenwerking is in zijn visie een belangrijke methode om het gebrek aan geld te compenseren. Daarvoor moeten dan passende regels komen, vooral op het gebied van concessierechten, beprijzen van infrastructuur en nieuwe garanties op leningen. Verder wil Van Miert dat de EU­subsidie voor grensoverschrijdende projecten wordt opgetrokken van 10 naar minstens 20 procent. Ook moet de rol van de Europese Investeringsbank worden uitgebreid. Dit moet er onder meer toe leiden dat de EIB 75 procent van de projectkosten moet kunnen financieren.

Zwaardere rol

De Europese Commissie zal een zwaardere rol moeten gaan spelen, zo vindt Van Miert. Vooral bij grensoverschrijdende projecten moet de Commissie meer gaan coördineren tussen de betrokken lidstaten.

De door Van Miert voorgestelde extra projecten hebben vooral te maken met de uitbreiding van de Unie, zoals de verbetering van de Donau als vaarweg, de spoorlijn Parijs­Budapest en de snelweg Wenen­Gdansk. Maar ook zit er een project in bedoeld om de spoorwegen op het Iberisch schiereiland interoperabel te maken.

Reageer op dit artikel