nieuws

Positieve reacties op plan ‘Tabaksblat’

bouwbreed

den haag ­ Aandeelhouders moeten meer invloed krijgen op de beloning van topbestuurders en ook bij hun benoeming en ontslag. Daarnaast dienen optieregelingen aan banden te worden gelegd. Deze staan in de richtlijn voor corporate governance die de commissie Tabaksblat gisteren heeft gepresenteerd.

Bij corporate governance draait het om het op behoorlijke wijze besturen van een onderneming. Volgens het voorstel zijn bij optieregelingen rechten om aandelen te kopen niet zonder meer opeisbaar. Bestuurders mogen hun opties pas uitoefenen als ze bepaalde doelen hebben bereikt. Als de top van een beursgenoteerd bedrijf een beloning in gewone aandelen krijgt, mogen deze niet worden verkocht. Pas als een bestuurder opstapt, kan hij zijn aandelenpakket in het bedrijf van de hand doen.

Ook mogen toplieden uit het bedrijfsleven niet meer actief handelen in aandelen. Ze zijn verplicht hun geld weg te zetten in beleggingsfondsen of een onafhankelijke vermogensbeheerder in te schakelen. De commissie wil ook iets doen aan de regelingen bij vertrek. Bestuurders zouden maximaal een jaarsalaris mee moeten krijgen.

Internet

Indien het bestuur wil besluiten tot een grote overname of verkoop, moet het deze eerst voorleggen aan de aandeelhoudersvergadering. Om alle aandeelhouders de kans te geven mee te beslissen, zou het ook mogelijk moeten worden via internet te stemmen.

In de conceptcode staat verder dat een persoon maximaal vijf commissariaten mag bekleden. Die regel geldt echter voor mensen die geen bestuurlijke functie hebben bij een grote onderneming. Bestuurders mogen bij maximaal twee beursgenoteerde bedrijven commissaris zijn. De voorzitter van een raad van commissarissen mag geen bestuurder zijn.

In een begeleidende brief schrijft Tabaksblat dat zijn commissie door de “boekhoudaffaires van de laatste tijd” veel aandacht heeft besteed aan de relatie tussen bestuurders, commissarissen en accountants. Ook de recente discussie over topinkomens vormde aanleiding voor een aantal regels.

De commissie werd eerder dit jaar ingesteld door de toenmalige minister van Financiën Hoogervorst. In de commissie hebben niet alleen beleggers (VEB) zitting, maar ook vertegenwoordigers van beursgenoteerde ondernemingen. Daarnaast maken mensen uit de financiële wereld en onafhankelijke deskundigen deel uit van de groep.

Betrokken partijen kunnen tot 5 september reageren op het voorlopig rapport. Daarna komt de commissie met een definitief advies.

‘Streng’

Minister Zalm reageerde direct positief. Ook de beleggers zijn tevreden, evenals de vakbeweging, al miste de FNV de rol van de werknemers in de voorstellen. VNO­NCW noemt de gisteren gepresenteerde voorstellen van de commissie Tabaksblat “streng en ingrijpend”. De werkgeversvereniging vraagt zich af de commissie met de uitwerking van 23 principes in 124 aanbevelingen en zestien voorstellen voor wetgeving niet te ver is doorgeschoten.

VNO­NCW waarschuwt voor grote bureaucratie en administratieve lasten wegens de naleving van al die regels. Wel zijn de werkgevers het eens over “de richting” van de beloningsvoorstellen, al gaan die van de commissie verder dan VNO­NCW zelf eerder heeft bepleit.

De commissie wil dat de richtlijnen op 1 januari 2004 in werking treden, maar of ze dan ook al wettelijk vastgelegd zijn, is onzeker. Zalm kondigde aan daar wel zijn best voor te zullen doen.

Reageer op dit artikel