nieuws

Ontruiming door ontbrekende wapening

bouwbreed

hellevoetsluis ­ Doordat de steunpuntswapening in de vloeren deels ontbreekt, moesten 48 woningen van de Jan Evertsenstaete in Hellevoetsluis maandag in allerijl worden ontruimd. De fout is in eerste instantie gemaakt bij de leverancier van de breedplaatvloeren en vervolgens door de hoofdconstructeur en bouwtoezicht over het hoofd gezien. De vloeren worden waarschijnlijk met opgelijmde koolstofwapening versterkt.

De vloeren van het bejaardencomplex zijn uitgevoerd als breedplaatvloer. Dycore Verwo was de leverancier van de platen en maakte de constructieberekening voor de vloeren. Daarbij werd eerst een gedeelte van de bovenwapening bepaald; daarna werd die waarde ingevoerd in de computerprogrammatuur om de extra wapening ter hoogte van de steunpunten te bepalen. De technisch tekenaar van Dycore heeft vervolgens alleen die extra wapening in de tekening gezet. Die kreeg vervolgens de goedkeuring van de eigen constructeur, de hoofdconstructeur van het gebouw en de dienst Bouw en Woningtoezicht van gemeente Hellevoetsluis.

Reconstructie

Het werk is daarna volgens tekening uitgevoerd, dus zonder de basiswapening die volgens de berekeningen 188 vierkante millimeter per strekkende meter moest bedragen. De fout werd gemaakt voor de zes boven elkaar gelegen verdiepingen van het middengedeelte van het bejaardentehuis, waaraan in totaal 48 appartementen lagen.

Deze reconstructie kon constructeur F. Voskuijl uit Giessen maken op basis van het dossier van de dienst Bouw­ en Woningtoezicht. Daarin stond alle informatie die hij nodig had. Nadat hoofdconstructeur Iob uit Hellevoetsluis de bevindingen van Voskuijl onderschreef, werd besloten tot ontruiming van het complex.

Met Voskuijls diagnose werd een deel van de oorzaak duidelijk van de gevelproblemen waarmee het bejaardencomplex sinds de oplevering in 1999 kampt. Kort na de ingebruikname werden dilataties in de gevel aangebracht, maar de scheurvorming stopte daar niet mee. Begin dit jaar werd BDA Geveladvies uit Gorinchem gevraagd zijn licht over de kwestie te laten schijnen.

Volgens directeur prof.ir. N. Hendriks van BDA was vrij snel duidelijk dat het niet om thermische scheuren of krimpscheuren ging, maar dat de problemen een constructieve oorzaak hadden. Zo werd het metselwerk van de borstwering van de balkons op trek belast, omdat de vloeren waar ze met natte knopen aan waren bevestigd, doorbogen. Op advies van BDA vroeg woningcorporatie Maas Delta dat eigenaar is van het complex aan Voskuijl om alle constructieberekeningen nog eens door te lopen.

Gewaarmerkt

Dat een uitvoerder tijdens de bouw geen alarm heeft geslagen, verbaast Voskuijl niet. Die gaat immers af op gewaarmerkte tekeningen. De geringe hoeveelheid wapening van hogesterktestaal die tegenwoordig wordt toegepast, druist toch al vaak tegen de intuïtie in.

Voskuijl noemt het overigens een geluk bij een ongeluk dat het om een complex voor 55­plussers ging. Dat wordt doorgaans toch wat minder intensief gebruikt dan andere woongebouwen. “Maar als er ter gelegenheid van een jubilaris een keer een fanfare zou zijn uitgerukt, weet ik niet of de constructie was blijven staan”, aldus de constructeur. Met de ontruiming is het gevaar voor instorting van de vloeren geweken, alhoewel Voskuijl zich nog het hoofd breekt op andere constructiedelen. Maandag hoopt hij te presenteren hoe het complex weer geschikt gemaakt kan worden voor bewoning. Het meest voor de hand ligt het versterken met koolstofwapening, die aan de onderkant tegen de vloeren wordt gelijmd. Maar de bouwvak gooit roet in het eten en zal er verantwoordelijk voor zijn dat het nog wel even zal duren voor de bewoners naar hun appartementen kunnen terugkeren.

Reageer op dit artikel