nieuws

Nieuw huurrecht verzameld in Burgerlijk Wetboek

bouwbreed

den haag ­ Het oerwoud van regels rond huurrecht is opgeschoond. Situaties die leidden tot conflicten tussen huurder en verhuurder zijn bij wet geregeld. De nieuwe bepalingen treden 1 augustus in werking.

Het huurrecht is opgeschoond en opnieuw ingedeeld. Bepalingen voor huur in het algemeen, huur van woonruimte en huur van bedrijfsruimte zijn verzameld in het Burgerlijk Wetboek. De regels zijn onmiddellijk van toepassing op bestaande huurcontracten.

Eén van de ingrijpendste wijzigingen is dat de huurder zelfs tegen de wil van de verhuurder, veranderingen mag aanbrengen. De verhuurder kan dan niet meer eisen dat de woning in oorspronkelijke staat wordt teruggebracht.

Het huurrecht kent vanaf augustus een uitgebreide gebrekenregeling. Deze regeling versterkt de positie van de huurder bij gebreken en achterstallig onderhoud.

De procedure voor huurprijsherziening is veranderd. Voor verandering eist de kantonrechter een deskundigenrapport. Hij kan ook bepalen dat verhoging in maximaal vijf jaarlijkse porties wordt doorgevoerd.

Reageer op dit artikel