nieuws

Minister moet nu betalen voor tunnel Dieren

bouwbreed

DIEREN ­ De ministers van VROM, LNV en Verkeer en Waterstaat moeten nu zo snel mogelijk de toegezegde 70 miljoen euro voor de aanleg van een tunnel onder het centrum van Dieren betalen.

Uit onderzoek is gebleken dat ondertunneling de enige goede oplossing is voor de verkeersproblemen in de Gelderse plaats aan de rand van de Veluwe.

Dat stelt het projectbureau Hart voor Dieren, dat de resultaten van het onderzoek gisteren heeft toegestuurd aan de betrokken ministers. Het onderzoek is uitgevoerd door ambtenaren van de ministeries, de provincie Gelderland, Dieren en ProRail. Oud­minister Kamp (VROM) verzocht vorig jaar om een onderzoek naar alternatieven voor de tunnel, nadat de Tweede Kamer hem op de vingers had getikt over het uitblijven van de toegezegde rijksbijdrage. Het Rijk beloofde geld voor de ondertunneling van spoor en doorgaande weg in Dieren toen er nog sprake van was dat de noordtak van de Betuweroute dwars door Dieren zou voeren.

De noordtak is ondertussen allang geschrapt, maar de verkeersproblemen in Dieren zijn gebleven. De plaats wordt doormidden gedeeld door de spoorlijn Arnhem­Zutphen en de naastgelegen doorgaande weg. Op de te smalle weg ontstaan dagelijks files. Bovendien scheidt de infrastructuur de Veluwe en de IJsselrand van elkaar, zodat natuurontwikkeling daar onmogelijk is.

Al twee jaar geleden zijn de plannen voor ondertunneling gemaakt en goedgekeurd. Toen het beloofde rijksgeld maar uitbleef stelde de Kamer daar vorig jaar vragen over. Daarop wilde de minister een aanvullend onderzoek naar acht, deels goedkopere alternatieven. Gebleken is dat geen van die alternatieven een afdoende oplossing voor alle problemen biedt, zo stelt het projectbureau. Als de aanleg van de tunnel doorgaat, zijn provincie en gemeente van plan de provinciale weg gedeeltelijk te verleggen. Ook komt er een ecoduct over de gebundelde spoor­ en wegverbinding, zodat dieren kunnen oversteken van de Veluwerand naar de IJssel. (anp)

Reageer op dit artikel