nieuws

Maasroute onderdeel Trans Europese Netwerken

bouwbreed

den haag ­ De verbetering van de scheepvaartroute over de Maas in Nederland en België is een van de grensoverschrijdende Europese projecten die met de hoogste prioriteit moeten worden uitgevoerd. Dat is de conclusie van de internationale werkgroep die een lijst heeft opgesteld met werken die moeten worden gerealiseerd in het kader van de Trans Europese Netwerken (TEN’s).

De werkgroep, met vertegenwoordigers uit 27 Europese landen, heeft achttien prioritaire projecten aangewezen. Deze zijn bij elkaar begroot op 248 miljoen euro en zouden in 2020 zouden voltooid moeten zijn. Nederland heeft oud­minister N. Kroes van Verkeer en Waterstaat afgevaardigd in de commissie, die onder voorzitterschap staat van oud EU­commissaris K. van Miert.

Voor Nederland belangrijke projecten die op de lijst zijn geplaatst, zijn ook de zogenoemde zeecorridors. Deze moeten via binnenwateren verbindingen bieden van kust tot kust. De gezamenlijke schippersorganisaties hebben hiervoor de afgelopen tijd, zo blijkt, met succes aan de weg getimmerd.

De werkgroep wil dat de scheepvaartroutes worden aangepakt tussen de Noordzee en de Baltische Zee en Zuid­Europa. Verder zijn de ontwikkeling van de kustvaart op de lijst gezet, evenals het oplossen van knelpunten op de Rijn­Main­Donau­verbinding.

Spoor

Betere spoorverbindingen naar Oost­ en Zuid­Europa hebben eveneens prioriteit gekregen. Belangrijk voor de handel met de nieuwe EU­lidstaten, waar bijna 60 procent van alle vervoer over spoor gaat.

De werkgroep heeft de TEN­projecten geselecteerd met het oog op de verdere ontwikkeling van de interne Europese markt en de economische en sociale samenhang tussen de EU­lidstaten.

Volgens de prognoses die de werkgroep hanteert voor de periode 2000­2020, zal het vervoer over water in de huidige EU­landen met 56 procent groeien. Voor de nieuwe lidstaten wordt zelfs uitgegaan van een groei van 157 procent. Het spoorvervoer stijgt met respectievelijk 76 en 63 procent. Ook het wegvervoer blijft toenemen, in de oude lidstaten met 67 en in de nieuwe zelfs met 135 procent.

Met het werkgroeprapport in de hand ontwikkelt de Europese Commissie een definitief voorstel voor de TEN’s.

Reageer op dit artikel