nieuws

Landerd krijgt pluim VROM­Inspectie

bouwbreed

landerd ­ De VROM­Inspectie heeft de gemeente Landerd een pluim gegeven voor de betere naleving en handhaving van bouwregels. Ook het beleid voor ruimtelijke ordening is sinds 2002 sterk verbeterd, zo schrijft de inspecteur aan de gemeente.

De inspecteur constateert dat alle vergunningen nu worden gecontroleerd. Bovendien bekijkt de gemeente regelmatig of er geen illegale situaties bestaan op het grondgebied. De medewerkers die werken aan controles, toezicht en handhaving zijn daartoe vrijgesteld van andere taken.

Verbeteringen zijn nog wel mogelijk, meent de inspectie. Zo zijn sommige bouwplannen getoetst aan verkeerde bestemmingen. De inspecteur vraagt zich bovendien af of de registratie van de controles op sloopwerkzaamheden volledig is.

Reageer op dit artikel